Yazılar

Mastitis meme dokusunun iltihabıdır. Ancak bazı koşullarda yangı (iltihap) meme dokusunu aşarak tüm vücudu etkileyebilir. İneğin direnci düşük, mikrobun hastalık yapma gücünün ise yüksek olduğu durumlar öldürücü mastitise yatkınlık oluşturur. Özellikle şiddetli Escherichia coli enfeksiyonları sonucu mikrobun toksinlerinin …

Çiftlik hayvanlarında kansızlık (anemi) başlıca 3 temel sorunla ilişkilidir. Kan kaybı, alyuvarların (eritrosit) yıkımlanması, kemik iliğinin çalışmaması.

Bu 3 temel sorunun arkasında neler olduğuna bakalım;

Kan kaybı bir kanama şeklinde olacağı gibi, kanın dışkıya ve idrara …

B1 vitamini, diğer adıyla Tiyamin çiftlik hayvanlarının işkembelerinde normal olarak üretilir.

Ancak bazı sebeplerden dolayı B1 vitamini eksikliği oluştuğunda hayvanlarda sinirsel belirtiler görülür.

Çiftlik hayvanlarında başı bir yere dayama, bayılma, kasılma, nöbetler, başın arkaya doğru şiddetli bir şekilde kasılması yani …

Çiftlik hayvanlarında B1 vitamini (Thiamine) vücudun birçok kimyasal reaksiyonunda rol oynar. Örneğin; asetilkolin, piruvat, ATP, Krebs siklusu gibi. Karbonhidrat metabolizmasında, hücrelere, beyne ve sinir dokusuna enerji sağlanmasında görevlidir. Sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için thiamine şarttır. Sinirsel sinyallerin …

SÜT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

 

Süt sektörünü üretici, sanayici ve tüketici kesimiyle birlikte önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Sektörün aydınlık geleceği için neler yapmalıyız?

Tabii ki öncelikle süt üreten hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Zaten bütün konu bunun üzerinde düğümlenmektedir.

Aslında bundan sonra …

 

İşkembedeki yararlı bakterilerin marifeti sayesinde geviş getiren hayvanlarda yemlere üre katarak protein hammaddeleri ile ilgili maliyeti düşürmek mümkündür.

At, köpek gibi tek mideli hayvanlar ve insanlar için üre zehirlidir. Fakat işkembeli hayvanlar üreyi yani protein olmayan azotlu maddeleri proteine …

 

Değerli dostlarım ,

İneklerin , danaların çene altındaki şişlikleri bizim “Aktinomikoz” adını verdiğimiz bir hastalık olabilir.

Yetiştiriciler arasında “domuzbaşı” olarak da bilinen aktinomikoz mikropların çene kemiğine girmesiyle meydana gelir. Çenede sert bir şişlik oluşur. Bölgedeki lenf yumruları da şişer. …

 

Epigenetik insanlarda ve hayvanlarda genetik ile çevrenin birbirini etkilemesini açıklayan bir bilimdir.

Epi: üzerinde, üstünde, yukarısında anlamına gelir. Epigenetik ise “genler üstü genetik” anlamında kullanılıyor. Epigenetik’e göre DNA herşey değildir. Çevresel faktörler genetiği etkiler. Çevresel faktörler genetiğin …

 

Şaşılık çiftlik hayvanlarında, sığırlarda, kuzu, oğlak ve buzağılarda, koyun ve keçilerde görülen bazı hastalıkların belirtisidir.

Şaşılık çeşitli yönlerde olabilir. Genel olarak ciddi hastalıkların belirtisi şeklinde karşımıza çıkar. Şaşılık temel olarak merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıklara işaret eder. Örneğin; tetanoz, …

Ekinokok genel olarak kist hidatik olarak bilinen, tıbbi adı Ekinokkosis veya Hydatidosis olan bir parazit hastalığıdır. Hastalık etkeni olan parazit Echinoccus granulosis (EG) olarak adlandırılan bir şerittir.

Şeritin (Tenya, Cestod) asıl konakçısı köpek, ara konakçısı koyundur.

Daha geniş …