Yazılar

Özellikle buzağılarda hayvan sahiplerini tedirgin eden, korkutan ishallerin başında sıyrıntılı ve pseudomombranlı ishaller (diyare) gelmektedir. Bazen dışkı ile birlikte bağırsağın şeklini alan bir doku (pseudomembran = yalancı membran) gelir. Bazen de bağırsak sıyrıntıları göze çarpar. Zaten …

İnatçı, sulu bir ishal, zayıflama ve karın altında ödem birçok hastalıkta ortaya çıkabilecek olan belirtilerdir. Bu yazımın konusu olan amyloidosis de yukarıdaki belirtilerle ortaya çıkan hastalıklardan biridir.

Amyloidosis insanlarda ve hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Hayvanlarda “nadir görülen” bir …

Koyun ve keçilerde eklem yangıları (arthritis) sürülerde sorun yaratan hastalıklar arasında yer almaktadır. Eklem yangıları çoğunlukla kuzu ve oğlaklarda görülse de daha yaşlılarda da eklem yangıları görülebilir.

Kuzularda (oğlaklarda da) eklem yangısı ile karşımıza çıkan sorunları …

Geviş getiren çiftlik hayvanları “ot yiyen” yani herbivor hayvanlardır. İşkembe otu sindirmek için hazır olarak bekleyen selülolitik (cellulolytic) bakteriler ile doludur. Kısaca söylersek; işkembeli hayvanlar otu yani lifi sindirerek süt, et, süt yağı üretirler.

İnsanlar yıllar …

Sütleğen otu gövdesinde süt renginde, koyu kıvamda bir özsu (lateks) içeren bir bitkidir. Çayırlarda bol miktarda bulunur.

Euphorbia (Eforbia) ailesinden olan bu bitkinin dünyada 2000’den fazla, ülkemizde ise 94 türünün olduğu bilinmektedir.

Halk arasında sütleğen otunun …

Üre hayvanlar için zehirlidir. Ancak; işkembeli hayvanların (ruminant) üreyi alıp proteine çevirme yetenekleri vardır. Bu yetenek işkembedeki yararlı bakterilerin becerisidir. Bu özellikten dolayı ucuz protein kaynağı olarak yemlere üre katılır. Üre veya protein olmayan azotların (NPN) …

Dünya literatüründe “irin oluşturan bakteri” olarak bilinen Trueperella pyogenes ilk olarak 1903 yılında belirlenmiş. O zaman adına bilim insanları Corynebacterium pyogenes demişler. Adı değişerek Actinomyces pyogenes, Arcanobacterium pyogenes, son olarak da Trueperella pyogenes olmuş. Ben de bu konuda …

Çiftlik hayvanlarının gözleri birçok hastalık konusunda bize ipucu verir. Aslında gözler sağlığın aynasıdır. Canlı bakışlar sağlıklı koyun, keçi, oğlak, kuzu, buzağı ve ineklerin aranan özellikleridir. Gözlerin muayenesi ile birçok hastalık hakkında şüphe duyabilir, ileri tetkiklerle tam ve doğru teşhise gidebiliriz.…

Koyun ve keçilerde düşüğe (yavru atma, abortus) sebep olan çok sayıda etken madde vardır.

En çok bilinen etkenler olarak akla Brucella melitensis, Coxiella burnetii, Chlamydophila abortus ve Campylobacter fetus fetus gelmektedir. Fakat mycoplasmalar da (mikoplazma) …

İneklerin gebelik süresi ortalama olarak 283 gündür. Bu sürenin insanlardaki gebelik süresi ile aynı olduğu bilinir. Dokuz aydan 10 gün fazla yani 9.3 ay ya da 40 haftadır.

Fakat bu sadece bir ortalama değer olup çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir.…