İneklerde ince bağırsakların kalın bağırsaklara bağlandığı yerde bir “körbağırsak” vardır. Bizim “sekum” dediğimiz bu bağırsak kısmı bazı sebeplerden dolayı burkulur, bükülür. İneklerde “bağırsak düğümlenmesi” adı verilen bu durum çoğunlukla körbağırsağın yani sekumun bükülmesi ve içinin gaz dolarak şişmesi ile ilgilidir.

Sekum işkembe gibidir. “Bağırsak düğümlenmesi” denilen sorun da işkembe asidozu ile aynı sebeplerden meydana gelir.

Aşırı tane yemlerin birdenbire alınması, yemlerdeki kaba- kesif yem dengesizliği, ani yapılan yem değişiklikleri ve uzun süre önü boş olan ineklerin yem seçmeleri işkembe asidozuna olduğu gibi sekumun bükülerek içinin gaz ile dolmasına yol açar. Bağırsak düğümlenmesinden korunmak için asidoza neden olan konularda dikkatli olmak şarttır.