İneklerde aşırı salya akması bir belirtidir. Birçok hastalığın belirtileri arasında yer alabilir.

İneklerde aşırı salya görülürse diğer belirtiler yönünden durum gözden geçirilmelidir.

Aşırı salya akmasına eşlik edebilecek olan diğer belirtileri sayarsak; burun akıntısı, çiğneme güçlüğü, dilin ağız dışına sarkması, yanakta ve çene altında şişlik, anormal ya da sinirsel davranışlar, ağızda kötü koku, sık soluma, öksürük, iştahsızlık, sütün aniden azalması, ayakta yara gibi belirtiler akla gelir.

Ağızdan salya akışının ana sebeplerinin başında ağız içindeki yaralar gelmektedir. Ayrıca ağız içindeki yabancı cisimleri, diş sorunlarını, viral ve bakteriyel hastalıkları ya da sinirsel hastalıkları sebepler arasında sayabiliriz.

İneklerde aşırı salya görüldüğünde ilk yapılacak iş ağız içini kontrol etmektir. Ağız içinde yara veya yabancı cisim yoksa, diğer belirtiler de göz önüne alınarak veteriner hekime bilgi verilmelidir.