İneklerin vücut skoru çiftliğin genel durumu hakkında bilgi vereceği gibi, koruyucu hekimlik yönünden de büyük önem taşır.

Vücut skorunu gözlemek şarttır. Vücut skorlamasında iki önemli nokta vardır. Çok zayıf ve çok şişman inek.

Süt sığırcılığını zarara uğratan bu iki skoru ele alalım.

Kuru dönemin son günlerinde aşırı kilolu, yağlandırılmış, adeta kemikleri yağ tabakasıyla örtülmüş inekler doğum esnasında ve doğumdan sonra mutlaka sorunlarla karşılaşırlar. Özellikle doğum sonrası görülen hastalıklardan ketosis ve yağlı karaciğer hastalığının sebebi kuru dönemde ineklerin şişmanlatılmış olmasıdır.

Doğumu takip eden 30’uncu günden sonra, özellikle 40’ı çıkan ineklerde, aşırı zayıflama, kemiklerin fırlamış, kaburgaların sayılır hale gelmiş olması da başta döl tutmama ve metabolik hastalıklar olmak üzere birçok soruna zemin hazırlar.

Böyle sorunlarla karşılaşmamak için kuru dönem beslemesine dikkat etmeli, doğumdan önce ve doğumdan sonra inekleri dikkatle gözlemeliyiz.