Değerli dostlarım, Aşağıda sayacağım başarı koşulları çiftlik sahiplerinin kendi ellerinde olan konulardır. 1. Sürü yönetimi uygulamalarını eksiksiz yapan işletmeler, yani; kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem ilkelerini yerine getirenler. 2. Koruyucu hekimlik uygulamalarını doğru yapan işletmeler, yani; yemleme, aşılama, boğa seçimi ve barınak konforu gibi konuları doğru bir şekilde uygulayanlar. 3. Stresin azaltılmasının veya giderilmesinin verim artışı ve hastalıklarda azalma sağlayacağına inananlar. 4. Kaliteli kaba yemi olan, toplam karma yemi tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapan işletmeler. 5. Hayvanlarının ırkını geliştirmek için uygun spermalar kullanan, genetik ilerlemenin yararına inanan işletmeler. İşte bu saydıklarımı yapan işletmeler başarılı olacaklardır. Dünya’da iyi çiftlik ile kötü çiftlik arasındaki fark, listelemiş olduğum konularda gizlidir.