Genetik yetenekler ile bizim hayvanlara sağladığımız olanaklar buluşursa VERİMLİLİK ortaya çıkar.

Bizim hayvanlara sağladığımız olanaklar deyince; aklımıza en başta kaliteli ve yeterli yem, özellikle kaliteli kaba yem, konforlu, stres oluşturmayan ortamlar, vitamin, mineral ve izmineral destekleri gelmektedir.

İşletmelerin sürdürebilirliği verimlilik ile yakından ilgilidir.