Değerli Dostlarım,

Başlıca 3 sebepten ineklerimizi sürüden çıkarmak zorunda kalırız.

Kısırlık, meme körelmesi, topallık.

ABD’de yapılan bir çalışmada ineklerin %21.2’sinin döl verimi sorunlarından, %16.5’unun meme sorunlarından, %7.2’sinin de topallıktan dolayı mecburen sürüden çıkarıldıkları, yani kesime gönderildikleri belirlenmiş.

Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak, ineklerden daha uzun zaman verim alabilmek için boğa kullanımından başlayarak bazı konulara önem vermek şarttır.

  1. Boğa kataloglarını inceleyerek uzun ömürlülük, sağlık, döl verimi, meme yapısı puanları yüksek olan boğaların tohumlarıyla tohumlama yapmak gerekir.
  2. Asidozdan kaçınmak, eksiksiz, besleme yapmak başlıca dikkat edilmesi gereken konulardır. Protein, enerji, mineral, izmineral ve vitamin eksiklikleri döl verimi sorunlarıyla karşımıza çıkar.
  3. Kuru ve temiz ilkesini ve hayvan refahının önemini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.
  4. Memeleri sağıma hazırlamayı en doğru biçimde öğrenmeli, uygun sağım tekniğine göre sağım yapmalıyız.
  5. Hayvancılıkta genetik ile bizim hayvanlara sağladığımız olanaklar birleşmezse başarılı sonuçlar elde edemeyiz.