İneklerin verimi genetiklerinin çevre faktörleri ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Ancak bazı eksiklikler, hatalar verimin ortaya çıkmasını engeller.

Verimi kısıtlayan faktörleri gözden geçirelim; pis, ıslak, rahatsız ortamlar, boş yemlik, sıcak stresi, buzağılarda sütten kesme stresi, kalabalık ve sıkışık barınaklar, doğumdan önce şişman, doğumdan sonra zayıf inekler, dar koridorlar, yemleme hataları, sinekler, parazitler.

Değerli dostlarım,

Bu kısıtlayıcı faktörleri bilelim ve düzeltmeye çabalayalım.

Verim sadece süt verimi değildir. Döl verimini de olumsuz yönde etkileyecek olan bu hastalıkları önleyelim ve işletmemizi “zincirleme kazalar”dan kurtaralım.