Yazılar

 

Veteriner hekimlerin hayvan sağlığı ile ilgilenmeleri aslında insan sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik hizmetlerinde rol almış oldukları anlamına gelir.

Konuyu anlatabilmek için birkaç örnek verelim; örneğin bir veteriner hekimin kedi ya da köpeklere kuduz aşısı yapması “insan sağlığı

İneklerin verimi genetiklerinin çevre faktörleri ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Ancak bazı eksiklikler, hatalar verimin ortaya çıkmasını engeller.

Verimi kısıtlayan faktörleri gözden geçirelim; pis, ıslak, rahatsız ortamlar, boş yemlik, sıcak stresi, buzağılarda sütten kesme stresi, kalabalık ve sıkışık barınaklar, doğumdan …

1.5
Bu ineğin vücut kondisyon skoru 1.5’tur ve anahtar indikatörleri göstermektedir. Her kaburga keskin ve belirgin olarak sırt kemiği boyunca görülmektedir. Kısa kaburgalar da tek tek ayrıca görülmektedir.

2.0 

Vücut skoru 2 olan inek çok zayıftır. Sağlığı iyi olabilir, ancak

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.…

Sütçü ineklerde verim “süt verimi ve döl verimi” demektir.   Buzağı düve olacak, döl tutacak, doğuracak ve verime geçecektir.  Düve olana kadar yetiştiriciye bir gelir sağlamayacak, hatta, ilk laktasyonda ancak masrafları amorti edecektir.  O yüzden 14 aylık olduğunda tohumlayabileceğimiz gelişmeyi sağlayan …

Veteriner tıbbi ürünlerde yeni düzenlemeler yapıldı ve yürürlüğe girdi.  Veteriner sağlık ürünlerini üretenler, ithal edenler, kullananlar, satanlar, dağıtanlar bu yeni yönetmelik ile “yeni bir hayata” başlayacaklar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeniden yapılanması, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı dairesinin …

* Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Meslek sahibi olmamda bana emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma ,
sanatımı doğrulukla yapacağıma ve mesleğimi onurlandıracağıma,

Meslektaşlarımla ve görevim gereği ilişki kuracağım diğer iş ve