Değerli dostlarım, aşağıdaki hataları yaptığınızda risk almış oluyorsunuz;

1. Boğa atlatma, yani doğal aşım.

2. Aşı yapmamak,

3. Doğan buzağıya antiserum yapmamak,

4. Aşılarda 20 gün sonra tekrar (yani rapel) yapmamak,

5. Besicilikte ‘’besi başlatma programı’’ yapmadan besiye başlamak,

6. İnekleri pis ve ıslak yerlerde yatırmak,

7. Sağım öncesi ön daldırma, sağım bitince son daldırma solüsyonu kullanmamak, ya da son daldırma solüsyonunu tüm meme başına uygulamamak risk almaktır.