Geviş getiren hayvanların yavrularına verdikleri ilk süt Kolostrumdur.

Ağız sütü yani Kolostrum anneden yavruya koruyucu maddelerin geçmesini sağlar.

Ağız sütü ayrıca çok zengin içeriği olan bir süttür. Ağız sütü vitamin, mineral, izmineral, büyüme hormonu, vücut direncini arttıran, bakterilerin bağırsak duvarına tutunmasını engelleyen, savunma sistemini aktive eden, buzağının yararına olacak tüm maddeleri içerir.

Koruyucu maddelerin anneden yavruya aktarılması için ilk 2 saat içinde 4 litre ağız sütü verilmesi ve bu miktarın 12 saat içinde 8 litreye tamamlanması şarttır.

Buzağının yaşamı için büyük önemi olan ağız sütünün koruyucu maddeler bakımından zengin olmasını sağlamak amacıyla ineklerin kuru dönemdeyken 20 gün arayla 2 kez aşılanmaları ve doğru bir rasyonla beslenmeleri gerekir.