Kapalı hayvan barınaklarında biriken amonyak ile diğer zararlı gazlar gözlerde ve solunum yolunda tahrişe sebep olur, zatürreye zemin hazırlarlar.

Buzağılar ise amonyaktan dolayı ortaya çıkan sorunlara karşı çok daha dayanıksız olurlar ve derhal zatürreye yakalanırlar.

Amonyak aynı zamanda yemden yararlanmayı azaltır, ineklerde süt veriminin, besi danalarında canlı ağırlık artışının azalmasına sebep olur.

Kapalı barınaklarda hem verim hem de sağlık için mutlaka doğal ve mekanik havalandırma yöntemlerinden yararlanarak amonyak birikimini önlemeliyiz.

Barınaktan gübrelerin sıklıkla uzaklaştırılması sağlanmalı, besicilikte açık, süt sığırcılığında ise duvarsız barınaklar tercih edilmelidir.