Değerli üretici dostlarım, İneklerde topallık ile işkembe asidozu arasında yakın bir ilişki vardır. İşkembe asidozunu önler ve tırnağı dayanıklı hale getirirsek topallığı önleriz. Bu iş için önerimiz Trimic + Eddi Fen kombinasyonudur. Trimic ile işkembe asidozunu önleyebilir, Eddi Fen ile de tırnak dayanıklılığını sağlayabiliriz. İlk bir haftalık dönemde 10 gr. Trimic + 50 gr. Eddi Fen ile başlarız. Daha sonra 10 gr. Trimic + 10 gr. Eddi Fen ile devam ederiz. Bu uygulama ayrıca süt ve süt yağında artış sağlayacak, döl tutmayı kolaylaştıracak, meme dayanıklılığı sağlayarak mastititise karşı direnç oluşturacaktır.
Diğer yandan, uygun zemin konusuna dikkat edilirse, kuru dönem beslemesine özen gösterilirse, Trimic + Eddi Fen uygulamasına özellikle doğumu takiben hemen başlanırsa inek sağlığı yönünden büyük bir başarı elde edilecektir. Trimic + Eddi Fen