Chianina İtalya’nın Toskana bölgesinden köken almış bir etçi sığır ırkıdır. Beyaz vücutlu, iri yapılı, uzun bacaklı, kötü koşullara dayanıklı bir ırktır. Somatik gigantizm geni yani Devlik Geni taşır. Etleri düşük kolestrol, yüksek protein içerir. İri yapısına rağmen, kolay yönetilebilen, uysal bir ırktır. Doğumlar gayet kolay olup, buzağıları hızlı büyür. Bu ırkın adaptasyon yeteneği gayet yüksektir. Buzağıları dayanıklıdır. Kullanma melezlemelerinde çok iyi sonuç verir. Özellikle Hereford ve Angus gibi İskoçya kökenli ırklarla yapılan melezlemelerinden çok iyi sonuçlar alınır. Chianina uzun ömürlü bir ırktır. Üreme yeteneği çok yüksektir. Belirgin derecede kaslı olurlar. Bu özellik kıymetli etlerin oranını arttırır. Hızlı canlı ağırlık artışı ve randıman için öncelikle tercih edilir.