İşkembedeki yararlı bakterilerin marifeti sayesinde geviş getiren hayvanlarda yemlere üre katarak protein hammaddeleri ile ilgili maliyeti düşürmek mümkündür.

At, köpek gibi tek mideli hayvanlar ve insanlar için üre zehirlidir. Fakat işkembeli hayvanlar üreyi yani protein olmayan azotlu maddeleri proteine çevirebilir.

Bu özelliklerinden yararlanarak onlara üreli yem verebiliriz.

Rasyonda yeterli miktarda enerji hammaddesi bulunduğu sürece işkembe üreyi proteine çevirebilir. Eğer yeterli enerjiyi sağlayamazsak üre geviş getiren hayvanlar için de zehirli hale gelir. Ayrıca kanda ve sütte ürenin yüksek olması döl verimi sorunlarına yol açabilir.

Eğer enerji yeterliliğinin kesin olarak sağlandığına emin değilsek üreli yem kullanmaktan kaçınmalı, bu konuda bir uzmana danışmalıyız.

Son bir bilgi daha ekleyelim. Üre işkembeli hayvanlara verilebilir. İşkembesi henüz gelişmemiş buzağılara kesinlikle verilmez. Bu tip “kazaların” olmaması için dikkat edilmelidir.