İZMİNERALLER 1

Değerli dostlarım,

İzmineraller canlılara küçük miktarlarda verildiğinde büyük yararlar sağlayan minerallerdir.

İzmineraller yapılan masrafı en iyi şekilde geri döndüren besin maddeleridir. İzminerallerin yemlere katılması veya serbest ulaşımlı olarak barınakların belli yerlerine hayvanların kendi istekleriyle yalayabilecekleri şekilde konulması döl verimini arttırır. Hayvanlar daha dayanıklı olurlar. Meme yangısı yani mastitis, rahim yangısı yani metritis, ketosis, sonun atılamaması, mide dönmesi, yağlı karaciğer hastalığı, topallık gibi sorunlar azalır.

Yedi adet izmineral vardır. Çinko, iyot, bakır, manganez, kobalt, demir, selenyum. Bunlar hakkında sizlere kısa spotlar halinde bilgi vereceğim. Spotları izlemeye devam edin.