E.coli (K99) 0-5 günler arası                                             Sarı-beyaz ishal, çok sulu

olmayan ama kendiliğinden

sızan, cıvık, kuyruk ve

kalçalara bulaşan dışkı.

 

Salmonella 2. ve 6. hafta arası                                        Açık sarıdan beyaza kayan

çoğunlukla 2. ve 3. hafta arasında             renkte, adeta fışkırırcasına

çıkan aşırı sulu ishal.

 

Kripto 5. ve 35. günler arasında                                      Çoğunlukla gri renkli, açık

çoğunlukla 7. ve 11. günler arasında                    yeşil veya kahverengi bir

çokça görülür.                                                          ishal söz konusudur. Bazen

kanlı veya bağırsak sıyrıntılı

dışkı görülebilir.

 

Eimeria ishalleri (Koksidiyoz)                                           Kanlı veya koyu renkli,

genellikle 7. günden sonra görülür.                        siyahımsı dışkı.

 

Rotavirus 4-14. günler arası                                             Sulu kahverengi-açık yeşil

ishal.

 

Koronavirus çoğunlukla 5. ve 30. günler arası.            Rotavirus ile benzer. Sulu

Ama çeşitli gün ve haftalardaki ishallere de                  ishal.

karışabilir.

 

Klostridyum Perfringens TipC  7. ve 28. günler                Belirti göstermeden ani

arasında. Çoğunlukla ikinci hafta                 ölüm söz konusudur.

Belirti görülen vakalarda

dışkı kanlıdır.

 

Buradaki bilgiler, belirtiler ve günler değişebilir. Çünkü buzağı ishallerinin %82’si kombine etkenlerden oluşur. Örneğin; virus ishalleri E.coli veya Kripto ile birlikte seyreder.

Değerli dostlarım,

En iyisi, bu gibi sorunlarla uğraşmamak için koruyucu hekimliğe önem verin. Aşılama, antiserum uygulamaları, göbek kordonu dezenfeksiyonu gibi önlemleri tam olarak uygulayın.