Besi danalarında, üstelik grubun en iyileri arasında, ani ölümler söz konusu olabilir. Hiçbir belirti görülmeden besi danalarının ani ölümüne yol açan en önemli sorun Klostridyum perfringens Tip D enfeksiyonudur.

Koyun yetiştiricilerinin “çelerme” adını taktıkları bu hastalık danalarda da görülür ve ani gelişen, ölümle sonuçlanan bir durumdur.

Koyunlara yapıldığı gibi besi danalarına da bu hastalığın aşısını yapmak gerekir. O yüzden “BESİ BAŞLATMA PROGRAMI” uygulayarak danalar besiye alınırken hastalığın aşısını tekrarlı yani rapelli olarak yapmak en akılcı yoldur.