Değerli dostlarım,

Diyelim ki 2 süt sığırcılığı işletmesi var. Sütü aynı fiyata satıyorlar ve süt verim ortalamaları da aynı.

Bu iki çiftliğin karlılığı aynı mı olur?

ABD’de yapılan hesaplamalarda doğum sonrası çokça görülen hastalıklar ele alınmış ve vaka başına maliyetleri hesaplanmış. İlaç ve veteriner hekim masrafları, o günlerde kaybedilen süt miktarları gibi ayrıntılı bir şekilde yapılan hesaplamalarda aşağıdaki maliyetler ortaya çıkmış.

Topallık 177$

Meme yangısı (mastitis) 155$

Rahim yangısı (metritis) 300$

Ketosis 117$.

Bu sıklıkla görülen hastalıkların maliyetlerini dolardan TL’ye çevirmek çok anlaşılır olmayabilir. Ama süt miktarına karşılık gelen kayıpları yaklaşık olarak yazabiliriz.

Topallıkla ilgili maliyet 330 litre süt kaybına, mastitis 288 litre, metritis 550 litre, ketosis ise 218 litre süt kaybına karşılık geliyor.

Demek ki aynı süt verim ortalaması olan ve aynı fiyata süt satabilen 2 çiftliğin kar veya zararı hastalıkların görülme sıklığı ile yakından ilgilidir.

 

 

Bu bakış açısıyla,

Sürü yönetimi ilkelerine uymak, inek konforuna önem vermek, doğru besleme ve özellikle de kuru dönemde doğru bakım – besleme yapmak, doğru sağım tekniği ile memeleri sağmak çiftlikteki kazancı arttıracaktır.

Ayrıca buzağı kayıplarını önlemenin ne kadar önemli olduğunu da hatırlayalım.

Doğum sonrası karşımıza çıkabilecek sorunların sadece bu 4 hastalıkla sınırlı olmadığını da zaten biliyoruz.

Çiftlikteki ineklerin doğum yaptıktan sonra pik seviyesine geç ulaşmaları ve pik seviyesinde uzun süre kalamamalarının zarara sebep olacağını da bilirsek yukarıda saydığım temel ilkeleri öğrenip uygulamanın değerini daha iyi anlayabiliriz.