İneklerde ön midelerin ardından gelen “gerçek mide”ye abomasum adı verilir.

Abomasum doğumu takiben çoğunlukla sola, bazen de sağa doğru kayarak yer değiştirir. Bu olaya “abomasum deplasmanı” diyoruz.

Abomasum deplasmanının tedavisi genellikle cerrahi müdahaledir.

Önlemek için ise, özellikle, kuru dönem beslemesine dikkat etmek gerekir.

Kuru dönemde ineklerin şişmanlatılmaması, bu dönemde yonca dışında kaliteli otlar verilmesi ve taneli yemlerin azaltılması, gebeliğin son günleri ile doğumu takip eden günlerde özel yem katkılarının kullanılması akla gelen başlıca önlemlerdir.

Abomasum deplasmanı doğum sonrası ortaya çıkan hipokalsemi (kalsiyum azlığı), rahim yangısı (metritis), sonun atılmaması, ketosis, yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıklarla yakından ilişkilidir.

Dolayısıyla kuru dönem ve geçiş dönemi ile ilgili önerilerin tam olarak yerine getirilmesi abomasum deplasmanı ile birlikte adı geçen diğer hastalıkların da önlenmesi yönünden yararlı olacaktır.