İneklerin uzun süre sürüde kalmasına “Uzun Ömürlülük” diyoruz.

Bir süt sığırcılığı işletmesinde İneklerin uzun süre sürüde kalması “kârlılık” demektir.

Sürüde düve elde etmek önemli bir masraftır. Bir dişi dananın elde edilmesi, büyütülmesi düve haline getirilmesi için yapılan masrafları düve doğum yaptıktan, bir buzağı verip, süt vermeye başladıktan sonra bile ödeyemez. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; düve ikinci laktasyonun 3. ayından itibaren kendisi için yapılan masrafları ancak karşılayabilmektedir.

Bunca masraf ve uğraşı ile elde ettiğimiz anaç hayvanları döl tutmama, meme körelmesi ve topallık başta olmak üzere bazı sebeplerden dolayı sürüden erken çıkarmak zorunda kalırsak zararına iş yapmış oluruz.

O yüzden kullanılan boğa spermasından başlamak üzere, yemleme, aşılama , her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri ile düvelerin ve ineklerin uzun süre, sağlıklı olarak çiftlikte kalmalarını sağlamalıyız.

Değerli dostlarım,

Uzun ömürlü inekler için takip edilmesi gerekenleri öğrenmek ve uygulamak sizlere karlılık getirecektir.