İneklerde kızgınlığın kaçırılması döl verimi sorunlarını oluşturan sebeplerin başında gelmektedir.

Hiç kimse “kızgınlığı kaçırdığını” düşünmez. Ama kızgınlığın kaçırılması yaygın bir sorundur.

Kızgınlık belirtileri çoktur ve çeşitlidir. Ancak, en önemli belirti “durma”dır. Yani başka ineklerin üzerine atlamasına izin veren inek tam olarak kızgınlıktadır.

Duran inek tohumlanmalıdır.

Çara akıntısı, çene dayama, başka ineğe atlama, yerinde duramama, aşırı hareketlilik gibi diğer belirtiler aslında İKİNCİ DERECE belirtilerdir. Durma yumurtanın döl yoluna düşme saatiyle ilişkili olarak 100 puanlık kızgınlık belirtisidir.

Durma eğer gece, özellikle, gece yarısıyla sabaha karşı olan zaman içerisinde olursa, takip edilemez, gözden kaçar. O yüzden ABD’de “boya ve tohumla” yöntemi geliştirilmiştir. Kuyruk üstü boyanır ve kontrol edilir. Eğer boya silinmiş ise ineğin bizim görmediğimiz bir saatte başka bir ineğin üzerine atlamasına izin verdiği anlaşılır. İnek en kısa süre içinde tohumlanır. Boya ve tohumla yönteminden ABD’de büyük oranda fayda görülmüştür.