Aminoasitler proteinlerin temel taşlarıdır. Çok sayıda aminoasit olmasına rağmen bunların 10 tanesi kesinlikle vücutta sentezlenmezler ve dışarıdan alınmaları gerekir. Vücutta sentezlenen aminoasitlerin de besleme eksiklikleri, hastalıklar gibi sorunlardan dolayı dışarıdan alınmaları gerekebilir.

Aminoasitler sağlık ve üreme yönünden büyük yararlar sağlarlar. Süt verimini ve iştahı arttırırlar. Bağışıklığı güçlendirirler. Süt yağı ve süt proteininde artış sağlarlar. Aminoasit takviyesi yapılan hayvanlarda embriyo kalitesi yüksek olur. Buzağıların gelişmesi hızlı olur. Aminoasit kullanılan sütçü sığır çiftliklerinde ketosis görülme oranı çok düşüktür.

Aminoasitlerin karaciğer desteği, ağız sütünün kalitesinin artması, tırnak dayanıklılığının sağlanması gibi olumlu etkileri vardır.

İhtiyacın arttığı özel günlerde aminoasit desteklerinin verilmesi şarttır. Strese yol açabilecek olaylar, örneğin; doğum öncesi günler, doğumu takip eden günler, buzağıların sütten kesilme dönemi, nakliye ve yer değiştirmeyi takip eden günler aminoasit ihtiyacının arttığı günlerdir.

Aminoasitler üreme, yemden yararlanma, sağlık ve süt verimi için gösterdikleri faydalar dolayısıyla verilen paranın en karlı şekilde geri dönüşünü sağlayan katkı maddeleridir.