Kuzu, oğlak ve buzağılarda eklem yangıları iyi gelişememe, ölüm gibi sorunlara, dolayısıyla da önemli kayıplara yol açar. Eklem yangılarının başlıca sebebi göbekten giren mikroplardır. E. coli ve diğer bazı mikroplar göbek kordonundan girerek, kan yoluyla eklemlere yerleşirler, ‘’arthritis’’ dediğimiz eklem yangılarına sebep olurlar. Eklem yangıları bir tek eklemde olduğu gibi, birçok eklemde de görülebilir. Hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi şansı çok düşüktür. En akılcı yol ‘’koruyucu hekimlik’’tir. 1. Anne adayı gebe koyun, keçi ve ineklere doğuma 40 ve 20 gün kala 2 kez aşı yapın. 2. Ağız sütünün yavrular tarafından alınmasını sağlayın. 3. Göbek kordonunu dezenfekte edin ve 2 saat sonra bu işlemi tekrarlayın. 4. Doğumdan hemen sonra yavrulara mutlaka hazır antiserum uygulayın.