İneklerde yumurtalık kistleri çiftliklerin başlıca sorunları arasındadır.

Yumurtalık kisti veya kist demek tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü kistler iki çeşittir. Bu kistlerin tedavileri de farklıdır. Doğru olarak anlaşılmadığında zaman ve para kaybederiz. Sonuç döl kaybıdır.

Yapılması gereken ineğin kızgınlık gösterip göstermediğinin bilinmesi ve söylenmesidir. Anlatılması gereken ilk konu budur.

İki çeşit kistik oluşum söz konusudur.

Birincisi Korpus Luteum kistidir. Yumurtalık üzerindeki sarı cismin yani Korpus Luteumun oradan yok olması gerekirken, yumurtalık üzerinde kalmasıdır. Böyle olduğunda inek kızgınlık göstermez. Çoğunlukla da rahim içi irinle doludur. Biz bu duruma “pyometra” diyoruz.

İkincisi kistik yumurtalıktır. Kist bu durumda yumurtalığın içine gömülü haldedir. Böyle kistik oluşumlarda inek kızgınlık gösterir. Ama döl tutmaz. Kızgınlıklar düzensiz, değişken bir haldedir.

O yüzden ineklerin döl verimi sorunu olduğunda ilk olarak vurgulanması gereken kızgınlık gösterip, göstermediğidir. Kızgınlık gösteriyorsa düzenli olup olmadığıdır. Bu bilgiler ışığında zaman kaybetmeden gerekli hormon tedavisine başlanır.