Klinik yani görünen mastitisi anlamak kolaydır. Memede sıcaklık, şişlik, kızarıklık ve ağrı ortaya çıkar. Süt bozuktur. Sütü pıhtılı, sarı su halinde veya kanlı olarak görürüz. Gizli mastitiste bu belirtilerin hiçbiri yoktur. Adı üstünde ‘’gizli gizli’’ memeyi kurutur.

CMT (Kaliforniya Mastitis Testi) gizli mastitisi görünür hale getirmek için kullandığımız bir yöntemdir. İneğin yanında yapılır. Sonucunu hemen alırız. Ucuz, laboratuvar ortamı gerektirmeyen, hızlı bir testtir.

Dört bölmeli bir kürek ve mor renkli bir sıvı ile yapılır. Meme loblarında her bir bölüme bir miktar süt sağılır. Süt miktarı kadar test sıvısı (mor renkli solüsyon) ilave edilir. Yavaş yavaş, dairesel hareketlerle süt ve test solüsyonunun birbirine karışması sağlanır. Sonra test küreği yana doğru eğilir. Sütle karışık sıvının akış durumuna bakılarak karar verilir. Su gibi akarsa sorun yok. Sümükleşmiş şekilde akarsa gizli mastitis var. Sümükleşip, uzayarak akarsa şiddetli derecede gizli mastitis var.

Sümükleşmenin derecesine göre gizli mastitisin şiddetine karar verilir. Bunun laboratuvar karşılığı ise; SOMATİK HÜCRE sayısıdır.