Bu hastalığın etkeni Klamidyofila abortus adı verilen bir bakteridir.

Ülkemizde küçükbaş geviş getiren hayvanlarda görülen birçok yavru atma sebebinden biri de budur. Koyunlarda gebeliğin son 2-3 haftası civarında, yavru zarlarının yangısı sebebiyle kuzu atma meydana gelir veya yavru ölü doğar. Canlı doğan bir kuzu olsa bile en geç 48 saat içinde kaybederiz.

Bu hastalık ne yazık ki ülkemizde yaygın bir sorundur. Hastalık etkeni yavru zarlarıyla (eşleri), rahimden gelen akıntılarla ve dışkı ile yayılır.

Ülkemizde henüz aşısı yoktur.

Antibiyotikler kullanılarak hastalığın şiddeti ve sürüdeki düşük sayısı azaltılabilir. Klamidyofila abortus bakterisinin sebep olduğu yavru atmaların önlenmesi için dezenfeksiyonun büyük önemi vardır. Binde 5’lik çamaşır suyu ile barınak içi ve her türlü malzeme dezenfekte edilmeli, atıklar, yavru zarları, kirlenmiş altlık materyali 1.5 metreden az olmak şartıyla derin bir şekilde çukur kazılarak, sönmemiş kireçle birlikte gömülmelidir.

Enzootik abortus dediğimiz bu hastalık Zoonotik’tir. Yani insanlara bulaşma ihtimali olan bir hastalıktır. Özellikle hamile kadınlar kesinlikle bu hayvanlarla uğraşmamalı, temas etmemeli, ilgilenmemelidir.