Değerli Dostlarım

Tüberküloz yani verem çiftliklerimizde büyük sorun yaratan bir hastalıktır. Başına gelmeyen bilmez ama verem başa geldikten sonra çiftlikleri büyük bir çözümsüzlükle karşı karşıya bırakır.

Etkeni “Mycobacterium bovis” adı verilen bir mikroptur. Hastalık çoğunlukla sığırlarda görülür. Ancak, tüm çiftlik hayvanlarında görülme ihtimali olan bir hastalık olduğunu da unutmayalım.

Tüberküloz genel olarak akciğerlerde bulunsa da aslında her organa yerleşebilir ve yerleştiği organa göre sorunlar oluşturur.

Tüberküloz mikrobu akla gelen her yolla bulaşabilir.

En önemli bulaşma yolu “damlacık enfeksiyonu” tarzındadır. Yani öksüren hayvanların etrafa saçtığı damlacıklar bulaşmada başlıca rolü oynarlar.

Hastalık dışkı, idrar, süt, her türlü akıntılar ile hızlı bir şekilde yayılır.

Bir bulaşma yolu da sürüde boğa kullanılmasıdır.

Sıkışık, kalabalık, nemli, havalandırmasız barınaklar bulaşmayı ve hızla yayılmayı destekleyen kötü koşullardır.

Kuluçka süresi (inkubasyon dönemi) değişkendir. Mikrobun hastalık yapma gücü ve vücuda giriş yerine göre kuluçka süresi değişiklik göstereceğinden kesin bir kuluçka süresi söylemek mümkün değildir.

Hastalığın belirtileri birçok hastalıkla karışabilir. Kronik, uzayan ve geçmeyen kuru öksürük ile bölgesel lenf yumrularının büyümesi şüphe doğursa da kesin teşhis deri testi veya laboratuvar tahlilleri ile konulur.

Zaten hastalığın 2 şekilde kesin teşhisi söz konusudur ve uygulamalar her zaman böyle olmaktadır.

  1. Deri testi (alerjik test)
  2. Mezbahada kesim sonrası karkas muayenesi

Tüberküloz genel olarak yakın temas yani burun buruna temas ile bulaşmaktadır.

Sürüye dışarıdan hayvan katmamak en köklü önlemdir.

Tüberkülozun şuanda hayvanlarda aşısı ve tedavisi yoktur.

Hastalığın sürüden uzak tutulması için biyogüvenlik önlemlerine uyulması şarttır. Tüberkülozun yabani hayvanlarla da bulaşabileceği bilinmelidir. O yüzden yabani hayvanlarla temas ihtimali bile kesinlikle söz konusu olmamalıdır.

Tüberküloz çıktığı genel olarak “mezbahadan geri bildirim ile” sürü sahibine haber verilir. Yasal olarak tüberküloz ihbarı zorunlu, tazminatlı bir hastalıktır. Mezbahada 2 yönlü uygulama yapılır. Ya karkas imha edilir ya da veteriner hekimin kararıyla şartlı değerlendirmeye tabii tutularak kavurma yapılır.

Değerli dostlarım,

Tüberküloz siz çıkartmazsanız, damdan çıkmaz.

Tüberküloz çıkmış damların %1’lik çamaşır suyu veya veteriner hekimin önereceği bir dezenfektan ile dezenfekte edilmesi, dezenfeksiyonun damdan çıkan her şeye uygulanması, damın boşaltılarak EN AZ 3 hafta boş bırakılması şarttır.

Verem hastalığının zoonotik yani insanlara bulaşma ihtimali olan bir hastalık olduğu her zaman akılda tutulmalıdır.