İneklerde dil yuvarlama, dil döndürme , dil oynatma diye adlandırılan anormal davranışın sebepleri üzerinde duralım ve çözüm yollarını araştıralım.

Bilim insanları başlıca sebeplerin stres, can sıkıntısı, bıkkınlık ve konfor eksikliği olduğunu ifade ediyorlar.

Mineral eksikliği ile ilgili bir bağlantı ispatlanamamış.

Bir araştırmada “manganez” eksikliği olabileceği ileri sürülmüştür.

Dil oynatma anormalliğinin kesin, net ve bir tek sebebi yoktur.

Önlemek için kötü koşulların ortadan kaldırılması gerekir. Dar, sıkışık,  kalabalık barınaklardan sakınmak şarttır.

Bu anormalliğin genetik sebepleri olabileceği düşünülmektedir. Örneğin; her ırk ineklerde görülmekle birlikte, Simmental ırkında daha fazla görüldüğü iddia edilmektedir. Ayrıca görerek taklit edildiği de bilinmektedir.

Bilim insanları dil oynatan ineklerin sürüden çıkarılmasının, problemin sürüde yayılmasını önlemek bakımından, etkili yöntem olacağını, bunu yapan ineklerin tekrar damızlıkta kullanılmamasını önermektedirler.

Anormal davranışlar ortaya çıktıktan sonra verilen mineral ve vitamin katkılarından beklenen fayda sağlanamamaktadır.

Dil yuvarlamanın kesin tedavisi cerrahidir, yani bir operasyonla dilin daraltılmasıdır.