Çiftlik hayvanlarında kan işeme birçok hastalığın belirtisi olabilir. Kan işeme bir hastalık değil, sadece bir belirtidir.

Kış aylarında kan işeme leptospiroz hastalığını, yaz aylarında görülen kan işeme ise Babesiyöz yani piroplazmoz hastalığını akla getirir. İdrarın “çay rengi” olması halinde mutlaka başka belirtiler de göz önüne alınmalıdır. Örneğin; kene var mı? Sarılık, iştahsızlık veya olağan dışı başka belirtiler var mı?

Koyunlarda ise bağların içinde otlayanlarda bakır sülfat (göztaşı) zehirlenmesi olup olmadığı akılda tutulmalıdır.

Tedavi tamamen teşhise bağlıdır. Ancak doğru teşhis, doğru tedaviyi temin eder. O yüzden kanlı idrar söz konusu olduğunda mutlaka diğer belirtilere dikkat edilmeli ve veteriner hekime, görülen diğer anormallikler ile birlikte, ayrıntılı bilgi verilmelidir.