Annelik Özellikleri, Doğum Kolaylığı Ve Etindeki Mermerleşme Özelliği İle Ünlü, Orijinal Siyah Ve Boynuzsuz Bir Irktır. Dünyadaki En Büyük Etçi Irk Populasyonunu Oluşturur.

ABD’de Kaliteli Et denilince akla gelen sığır ırkıdır.

Kırmızı Anguslar da mevcut olup, 1954 yılından beri ayrı bir ırk olup tescillenmiştir.

Ticari melezlemelerde et kalitesini yükseltmek ve doğum kolaylığı açısından çokça kullanılan bir ırk olup, HEREFORD ırkıyla melezlenmesinden elde edilen Beyaz Kafalı danalar besi çiftlikleri tarafından özellikle tercih edilirler.