Yazılar

 

Sığırların pembe göz hastalığı

Sinekler – Moraxella bovis

Koyun ve keçilerde pembe göz hastalığı

Sinekler, rüzgar, toz

Klamidya – mikoplazma

Listeriosis (silaj gözü)

Bozuk silaj. Listeria monocytogenes

İneklerde göz kanseri

Squamous cell carcinoma

Beyaz yüzlü ineklerde yatkınlık, …

Gürbüz buzağı ‘’işletmelerin temelinin sağlam olması’’ anlamına gelir. Gürbüz buzağı ‘’kazançlı işletme’’ demektir. Böylece iyi bir inek, kaliteli bir besi danası elde etmiş oluruz. Buzağılarımıza gürbüz olması için 4 önemli konuya kesinlikle dikkat etmeliyiz.
  1. Sağlık,
  2. Miktar ve içerik olarak yeterli

Gangrenli meme yangısı ineklerin ve sütçü keçilerin tehlikeli bir hastalığıdır. Meme loblarından birisi mavimsi, mor renkten siyaha kadar değişen bir renk alır. İştahsızlık, durgunluk, ani zayıflama, titreme, yatar pozisyonda kalma gibi sistemik belirtiler görülür. Bazen de hayvan ölür.

Meme derisi …

ABD’li bilim insanları gezegendeki en stresli hayvanın ‘’yeni doğum yapmış inek’’ olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bu stres doğum sonrası günlerde de ineğin peşini bırakmıyor.

Doğum sonrasında en çok görülen hastalıkların doğum felci, abomasumun yer değiştirmesi, sonun atılamaması, laminitis, yağlı karaciğer …

Süt sığırcılığı işletmelerinde görmek istemediğim, ama çok gördüğüm sorunlar var.

Bunlar yüzünden işletmelerde hastalıklar, stres ve kayıplar artıyor. Süt kaybı, buzağı kaybı, döl kaybı ve bazen de hayvanın kaybı gibi dertler ile karşılaşıyoruz. Bu kayıplar üretici dostlarımızı ve ülkemizi zarara …

Çiftlik hayvanlarında, sığır, koyun, keçi ve atlarda deriyi güneş ışınlarına karşı duyarlı hale getiren etmenlerin etkisiyle deride oluşan sorunlara ‘’fotosensitizasyon’’ adı verilir.

Deriyi güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına duyarlı hale getiren etmenler 2 başlık altında incelenebilir. Birincisi fotodinamik bileşenler, …

Geviş getiren hayvanların işkembelerinde veya midelerinde bazen taşlaşmış kıl yumakları oluşur ve ölüme sebep olabilir.  Bu kıl yumaklarına “bezoar” adı verilmektedir.

Bazen bu tüy ve kıl yumakları kalitesiz kaba yem artıklarıyla birlikte olabileceği gibi, süt pıhtısı veya ağızdan verilen …

Süt endüstrisinde 2025’e kadar neler olacağı hakkında tahmin yürütebilir miyiz ?

Bu yönde süt sektörünün verilerini toplayan ve yayınlayan sütçülük araştırma merkezi IFCN’nin birtakım öngörüleri var.

IFCN Dünya nüfusunun 2015-2025 yılları arasında 1 milyar kişi artacağını tahmin ediyor.  Bu duruma …