Sığırların pembe göz hastalığı

Sinekler – Moraxella bovis

Koyun ve keçilerde pembe göz hastalığı

Sinekler, rüzgar, toz

Klamidya – mikoplazma

Listeriosis (silaj gözü)

Bozuk silaj. Listeria monocytogenes

İneklerde göz kanseri

Squamous cell carcinoma

Beyaz yüzlü ineklerde yatkınlık, U.V. (güneş ışığı)

Siğil (Papillomatosis) (virüs)

Patlak gözlü inek (Exophtalmos)

Leucosis (Löykoz)

Aktinomikoz

Gözün arkasında gözü dışarıya doğru iten tümör, apse gibi sorunlar.

Dehidrasyon (susuzluk)

İSHAL gibi su kaybına yol açan sorunlar.

Su ve elektrolit kaybı.

 

Şaşılık

Sinirsel hastalıklarda önemi bir belirti.

Tetanoz, PEM, Listeriosis

BVD – MD

Diğer belirtilerle birlikte gözlerde hasar

IBR

Diğer belirtilerle birlikte

gözde kızarıklık, aşırı gözyaşı

Koyun keçi vebası

Diğer belirtilerle birlikte aşırı gözyaşı.

Koyun ve Keçilerde Çiçek Hastalığı

Göz ve burun akıntısı

Göz kapaklarında yaralar ve kabuklanmalar

PEM (Polioencephalomalacia)

B1 vitamini eksikliği-sinirsel hastalıklar

Körlük, gözün bulutlanması

Agalaksi (Sütkesen)

Hastalığın görüldüğü 3 önemli organdan biri de gözdür.

Meme yangısı (mastitis)

Eklem yangısı (Arthritis)

Göz yangısı (Keratokonjunctivitis)

 

Delibaş Hastalığı (Coenurosis)

Hastalığın en önemli belirtisi hayvanın kendi etrafında dönmesidir. Körlük

diğer belirtilerle birlikte görülen bir belirtidir.

Amaurosis (Bakar Körlük)

Bazen buzağılar kör doğarlar. Doğuştan körlük BVD-MD, Akabane gibi viral

Hastalıklar sebebiyle, vitamin ve izmineral eksikliklerinden dolayı, nitrit,

nitrat fazlalığı nedeniyle oluşabilir.

AMONYAK (Gözyaşı)

Kapalı ve kalabalık barınaklarda, özellikle kapalı besihanelerde AMONYAK

birikimi aşırı gözyaşı akıntısına ve solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur.

Sığırların öldürücü nezlesi (KORİZA)

Virüs etkenli bir hastalıktır. Gözde bulutlanma, şiddetli gözyaşı, bazen gözden

irinli akıntı en önemli belirtilerdir. Göz ve burun akıntısı birlikte olur.

Koyunlardan bulaşır. Ama koyunlar hasta değildir.