Süt endüstrisinde 2025’e kadar neler olacağı hakkında tahmin yürütebilir miyiz ?

Bu yönde süt sektörünün verilerini toplayan ve yayınlayan sütçülük araştırma merkezi IFCN’nin birtakım öngörüleri var.

IFCN Dünya nüfusunun 2015-2025 yılları arasında 1 milyar kişi artacağını tahmin ediyor.  Bu duruma göre; süt üretimi artacak ve süt üreten ülkeler bu yönde büyümeye devam edecek.  Tabii ilgili endüstri de gelişmesini sürdürecek.

Tahminler sürpriz içermiyor.  Süt hayvanı sayısı artacak, çiftliklerdeki hayvan adetleri artarken, çiftlik yani sütçü sığır işletmesi sayıları azalacak.

Giderek piyasayı tüketici istekleri belirleyecek.  Kalite, izlenebilirlik, kalıntılar, özellikle antibiyotik kalıntıları, hayvan refahı ve organik üretim gibi konular öne çıkacak.

Geleceğe tüketiciler yön verecek ve tüketicilerin ağırlığı hissedilecek.

Nüfus artışına paralel olarak süt tüketimi de artacak.  Buna ek olarak kişi başına süt tüketiminin de artması bekleniyor.

IFCN tarafından yapılan 2014-2025 yılları arasındaki tahminler inek sütü üretiminin yılda %2,4 ile 12 yılda %29 artması bekleniyor.  Hayvan başına ortalama süt veriminin yılda  %1,3, 12 yılda  %16 artması da öngörüler arasında.

Dünya süt ticareti ise yılda %5,6, 12 yılda %82 oranında artış gösterecek.

Ama  dünya süt ticareti daha da globalleşecek.  Örneğin; Türk süt üreticisi,  Yeni Zelanda süt üreticisiyle rekabet yapmak zorunda kalacak.

Genetik olarak ineklerde yapılan ilerlemenin süt sığırcılığı yapanlarda da olması gerekecek.  Yani; süt sığırcılığı yapan işletme sahipleri ineklerden daha yüksek süt verimi elde ederken, daha çok gebelik elde etme becerisini de kazanmak zorunda olacaklar.

Sütçü inekler yemden yararlanma oranı yüksek, daha verimli, daha uzun ömürlü, süt miktarında olduğu kadar süt bileşenlerinde de yüksek seviyelere ulaşan inekler haline gelirken, sahipleri de bunları sağlayacak bilgilere ulaşmak zorundalar.

Başka bir deyişle genetik ilerleme, sürü yönetimindeki ilerlemeyle birlikte yürütülecek.

Madem ki IFCN öngörüsüne göre; çiftliklerdeki hayvan sayıları artacak, o zaman çiftlik yöneticileri daha çok insanı yönetmek zorunda kalacaklar.  Çünkü; sığırcılık işletmelerinde sadece sığırlar yoktur.  İnsanlar da vardır.

Tüm dünyada süt sığırcılığı sektörünün en önemli problemi işçi bulmaktır.

Bu sorun daha da artacaktır.  Ülkemizde de bu sorunun büyüyeceği belirgin bir gerçektir.  Çiftlik sahipleri veya yöneticileri işlerini hafifletici şirketlerle çalışmak isteyeceklerdir.  Süt sağımı, yem dağıtımı, buzağı beslemesi gibi işlerde robotların konumu öne çıkacaktır.

Ayrıca kızgınlık takibi, her türlü bilgisayar teknolojisi ve iletişim yöntemleri devreye sokulmak zorundadır.

Kızgınlık takibi için etkin alet, malzeme, bilgisayar yardımı, kayıt tutma ile kolaylık sağlayacak olan her şey giderek daha da önem taşıyacaktır.

Hastalık takibi, transponderler,  uzaktan çiftlik kontrolleri, kızgınlık gösteren ineği olduğu gibi, iştahsız inekleri de bildiren teknolojiler büyük oranda kullanıma girecektir.

Çiftlik çalışanlarının etkin işgücü haline getirilmeleri için eğitimlerinin her zamankinden daha büyük önem taşıyacağı da akılda tutulmalıdır.