Yazılar

 

Opistotonus (opisthotonus, opisthotonos) başın ve boynun şiddetli bir şekilde geriye doğru kasılması anlamına gelir. Sinirsel hastalıkların belirtilerinden biridir.

Opistotonus ile kendini gösteren sinirsel hastalıklar beyin, beyincik ve beyin sapının hasarı ile ortaya çıkan hastalıklardır.

Bu belirtiyle ortaya çıkan hastalıklar; …

Doğduktan sonra bir kısım buzağılarımızı ‘’septisemi’’ sebebiyle, ne yazık ki, kaybediyoruz. Ancak, bu yazının konusu ‘’Ölü Doğum’’.

Bazen buzağı ölü doğuyor. Hatta gözleri bulutlanmış, ölmüş olarak doğan buzağılar ile karşılaşıyoruz.

Buzağının ölü doğmasının sebebi yavru zarlarının yangısı (Placentitis) veya göbek …

Sığırlarda görülen, iki ayrı etken tarafından oluşturulan, birbirine benzer iki hastalıktır.

Odun dil hastalığı, veteriner hekimlikte Aktinobasilloz olarak adlandırılan bir hastalık olup, etkeni Actinobacillus lignieresidir. Etken gram negatif bir mikroorganizmadır.

Etken sindirim yolunda normal olarak bulunur ve hastalık oluşturmaz.

Dili …

Ülkemizde buzağı kayıpları döl kayıplarıyla başlıyor.  Son günlerde çok miktarda soru alıyorum.  Yavru atma, erken doğum, ölü doğum, döl tutmama, dönme.  Hiçbir soru sahibi laboratuvar tahlili yaptırmamış.  Ama soru çok yalın.  “İneklerimiz yavru atıyor, ne yapabiliriz?”

Son zamanlarda artan …

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.…

Süt sığırcılığı yapan işletmelerin en büyük problemlerinden biri de aşırı yağlanmış, obez ineklerdir.  Eğer vücut kondüsyonu açısından bakarsak, kondüsyon skoru 4 veya 5 olan inekler ” obez inek” olarak adlandırılır.  İneklerin aşırı yağlanmasına sebep olan yanlış besleme genel olarak kuru …

Süt sığırcılığında “olmazsa olmaz” ları sıralarsak, önümüze on maddelik bir liste çıkar.  Bunları sonuna kadar okuyan biri “biz böyle yapmıyoruz, ama yine de oluyor” diye düşünebilir.

Süt sığırcılığında ana işlev üretim, özellikle süt ve buzağı elde edilmesi olduğuna göre, bunu …

Yumurtalıklarda folliküller ve Corpus Luteum (CL) şekillenirken oluşan en önemli olay damarlaşmadır. Vücutta bu tip bir damarlaşma (Angiogenesis, Vasculogenesis, vascular expansion) sadece tümör oluşumlarında ve ovarium aktivitelerinde söz konusudur. Ovariumun lokal regülatörleri ve damarlaşma faktörleri döl tutmaya elverişli yumurtayı oluşturan

Organik tarım ve organik hayvancılık son günlerde epeyce söylenir olmuştur. Zaten organik olsun ya da olmasın Avrupa Birliği rezidüler (kalıntılar) konusunda son derece duyarlı davranmakta, Avrupa Topluluğu ülkelerinde bitkisel ve hayvansal gıdalarda kalıntı olmamasına özellikle dikkat çekilmektedir.

Organik hayvancılıkta uygulanan