Yumurtalıklarda folliküller ve Corpus Luteum (CL) şekillenirken oluşan en önemli olay damarlaşmadır. Vücutta bu tip bir damarlaşma (Angiogenesis, Vasculogenesis, vascular expansion) sadece tümör oluşumlarında ve ovarium aktivitelerinde söz konusudur. Ovariumun lokal regülatörleri ve damarlaşma faktörleri döl tutmaya elverişli yumurtayı oluşturan primer folliküllerin gelişmesini sağlarlar. Görülecektir ki; damarlaşma birçok faktörün etkisinde olup, iyi damarlaşma sağlanamayan durumlarda primer follikül oluşumu engellenir. Mikrovasküler endotelial hücreler Corpus Luteum’un (C.L) şekillenmesinde büyük rol oynarlar.

Ovarium’un lokal düzenleyicileri:
FGF : Fibroblast Growth Factor
VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor
IGF 1-2 : Insulin Like Growth Factor 1-2
TGF alfa ?beta : Transferring Growth Factor alfa ?beta
(Follikülogenesis ve follikül gelişimi)
TNF alfa : Tümör Necrosis Factor alfa
TNF R : TNF’ nin spesifik reseptörleri
Ang II :  Angiotensin II (Ovarium Fonksiyonlarını düzenleyici)

E T 1
 : Endothelin (Ovarium Fonksiyonlarını düzenleyici) 

ETR A  ,  ETR B  : Endothelin A ve B reseptörleri

E2 R : Östradiol reseptörü
GHR : Growth Hormon Receptor
TIMP -1 : Tissue İnhibitor of Metalloproteinase -1
ANP : Atrial Natriuretic Peptid
MMP : Matrix Metalloproteinase
uPA : Urokinase ?type Plasminogen Activator
IGF BPs : Insulin ? Like Growth Factor Binding Proteins
PAT 1 : Plasminogen Activator Inhibitor 1

Damarlaşma Faktörleri:
FGF’ler , EGF, TNF alfa, TGF beta,

PDGF : Platelet Derived Growth Factor
EGF : Epidermal Growth factor
Angiogenin , Angiopoietin -1
IL 8 : Interleukin 8

IGF’ler
Vasoaktif peptidler ( Ang II, ET1, ANP)
Prostaglandin E1, Prostaglandin E2
Steroidler

P450 ARO: Cytochrome P450 Aromataz (messenger)