Yazılar

Maedi-Visna koyunların virüs etkenli bir hastalığıdır. Hastalık ilk kez 1954 yılında İzlanda’da tanımlanmıştır. İzlanda dilinde maedi solunum güçlüğü, nefes darlığı anlamına geldiği için Maedi adı verilmiştir. Hastalığın diğer bir formu ise aşırı zayıflama, tükenme, kuruma anlamına gelen Visna’dır. Belirtilerden yola …

Çiftliklerde her iki tarafın da mutlu olması halinde sürdürebilirlik sağlanır. Yani hem hayvanlar hem de sahipleri mutlu olmalıdır. Demek ki önce etinden, sütünden yararlandığımız hayvanlar mutlu olmalı.

Bu konuyu ‘’hayvan refahı’’ olarak ele alıyoruz. Refah sağlayamadığımız hayvanlardan istediğimiz verimi alamayız. …

İneklerin ve dolayısıyla süt sığırcılığı işletmelerinin en önemli sorunlarından biri meme yangısıdır.

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ünlü meme doktoru (The Udder Dr) Andy Johnson birkaç seminer verdi ve bize bazı nasihatlerde bulundu.

Söylediklerinin içinde en etkileyici olan şuydu; ‘’ Mastitis …

Myostatin kas yapmayı sağlayan bir protein.  Vücutta Myostatin geni ile yönetiliyor.  Ancak; bu genin kontrol altında kalması lazım.  Yoksa insan ve hayvan vücudu kastan görülmez hale gelir.

Myostatin geninin aktivitesini ve aşırı kas gelişimini ise başka bir gen kontrol altında …

Bana en çok sorulan sorulardan biri de “mastitisli sütü buzağılara içirebilir miyim?” sorusudur.

Bu konuda benim yanıtım her zaman “hayır” olmaktadır.

Duruma iki yönden bakmak gerekir.

Birincisi, mastitisli süt denilen sıvı gerçekten süt müdür?

İkincisi,  neden mastitis ?

Mastitisli süt …

ABD’de bir süt sığırcılığı işletmesinin girişine asılan bu yazı sürü yönetiminin önemli konularına değiniyor.

Buzağılamadan sonra anne inek, yavrusunu yalama içgüdüsü ile temizlemeye başlar.  Bu sayede, buzağıda kan dolaşımı uyarılmış olur.  Ayrıca yavru için gerekli olan besin maddelerini de temin …

Kalsiyum Fosfor (Ca/P); ineklerin sağlığı, performansı, süt verimi, gebeliği ile ilgili minerallerdir. Belli bir oran içerisinde bulunmalıdırlar. Kalsiyum kemik ve dişlerin gelişimi, kan pıhtılaşması ve kas kontraksiyonları için gereklidir. 

Fosfor yine kemik ve diş gelişiminde rol oynar. Aynı zamanda DNA

Geçen hafta Macaristan’daydım.  Bir dizi toplantı ve seminere katıldım.  Bunlardan biri Macaristan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği CEO’su Laszlo Bognar’ın sunumuydu.  Sunumu izleyince bu konuyu değerlendiren bir yazı kaleme almayı düşündüm.

Macaristan’ın nüfusu : 10.198.315

Toplam sığır sayısı: 821.000

 İnek sayısı: …

İneklerin meme yangıları, yani mastitis bir üçgenin içinde yer alır.  Üçgenin köşelerinden birinde inek ve çevresi, diğerlerinde ise sağımcı ile sağım makinesi vardır.

Mastitis süt sığırcılığı işletmelerinin en büyük dertlerinden biridir.  Gizli ve görünen (klinik) mastitis yukarıda adı geçen üçgenin …

Fransa’da Holstein ırkından sonra, popülasyon olarak ikinci sırada bulunan, Kırmızı-alaca sığırlardır.

Montbeliard (Montbeliarde) sığırları aslen Franco-Swiss (Fransız-İsviçre) ırkı kabul edilir.  İsviçre’nin batısı ile, Fransa’nın doğusunu kapsayan sınır bölgesinde yetiştirilen bir ırktır.

Irk önceleri Alsatian, Femeline, Tourache, Comtoise, Bernese gibi çeşitli …