Myostatin kas yapmayı sağlayan bir protein.  Vücutta Myostatin geni ile yönetiliyor.  Ancak; bu genin kontrol altında kalması lazım.  Yoksa insan ve hayvan vücudu kastan görülmez hale gelir.

Myostatin geninin aktivitesini ve aşırı kas gelişimini ise başka bir gen kontrol altında tutuyor.  Doğal bir değişiklik sonucu bazı sığır ırklarında myostatinin etkisini sınırlayan genetik yapı azaldığından kaslanma daha çok oluyor.  Myostatinin işleyişini durduran genin çeşitli oranlarda değişikliğe uğradığı sığır ırkları var.  En belirgin olarak değişiklik Piedmentosa ve Belçika Mavisi sığır ırklarında görülüyor.

Myostatin geni aktif yani daha çok etkin olduğu için bu iki ırkta kaslanma, yani vücudun kas kütlesi daha fazla.

Genetik olarak myostatin proteini x myostatini baskılayıcı protein arasındaki dengede myostatin proteini daha öne çıktığı için bu ırkların etleri yağsız, kemik oranları düşük, derileri daha ince, randımanları yüksek, etleri yumuşak, yüksek kaliteli, usareli, proteince zengin oluyor.

Karkasta iç yağı ve böbrek yağı çok az, bununla birlikte kas içindeki yağlanma da gayet az.  Kas içindeki yağlanmanın az olmasına rağmen et yumuşak.  Kasların aşırı gelişmesi (hipertrofi + hiperplazi) daha çok arka kısımda çift kas olarak kendini gösteriyor.  Buna Double Muscle (DM)= Culard fenotipi adını veriyorlar.  Kas içine giren bağ dokusunun az olması sebebiyle et kolay pişen, kolay çiğnenen, yumuşak ve özsulu (usareli) olmakta.  Böylece bu iki ırk performans ve et kalitesi yönünden öne çıkmakta.

Bu genetik durum ile başka bir yarar daha sağlanıyor.  Üretilen et kolesterol yapıcı yağlar bakımından zayıf olduğu için, yağsız, kolesterolsüz et, dolayısıyla “sağlıklı kırmızı et” olarak nitelendiriliyor.

Böylece; bu ırklar üretici, kasap ve tüketici açısından çok yararlı ırklar oluyorlar.

Myostatin geninin aktivitesi sayesinde hızlı canlı ağırlık artışı, kolesterolsüz kırmızı et, yüksek randıman, düşük kemik oranı Piedmentosa ve Belçika Mavisi ırklarını özel kılıyor.

Buzağılarda kaslanma, çift kas oluşumu (Culard Fenotipi) doğumdan sonra meydana geldiği için güç doğum söz konusu değil.  Belçika Mavisi ineklerde ise M.gluteus medius kasının çift olması sebebiyle, ikinci kasın ilk kası sıkarak gevşemesine engel olmasından dolayı maternal (anneye bağlı) güç doğum oluşuyor.  Safkan Belçika Mavisi ineklerde oluşan bu sorun buzağıdan kaynaklanmadığı için, melezlerde güç doğum söz konusu değil.  Başka bir deyişle, Belçika Mavisi boğa tohumuyla tohumlanan başka ırktan bir inek güç doğum yapmıyor.

Myostatin geni (GDF-8) etkisi ile Piedmentosa ve Belçika Mavisi ırklarının melezlemede kullanılması bizlere daha çok et sağlayacak, etlerinin kaliteli, yumuşak, kolesterolsüz olması açısından da  “özel üretim, özel tüketim” imkanı verecektir.