Yazılar

Bazı koyunlar zayıfsa ve bir türlü ağırlıkları artmıyor, hatta giderek daha da zayıflıyorsa birtakım hastalıklar akla gelir.

Aşırı parazit istilası, Kazeöz lenfadenitis (Koyun Pseudotüberkülozu), Koyunların Akciğer Kanseri, Koyun Paratüberkülozu (OJD = Ovine John’s Disease), diş sorunları, Ayak Hastalıkları (tırnak çürüğü, …

Hayvanlardan insanlara geçebilecek olan hastalıklara zoonoz adı verilir.
Zoonozlar listesinde yer alanlar: Bakteriler, Mantarlar, Virusler, Protozoalar, Helmintler. 

Bazı Zoonozlar: Kuduz, Toxocara canis, Trichopytosis-Kellik-Ringworm, Echinococcosis (Echinococcus granulosus), Bordetella henselae, Tuberculosis, Brucellosis, Camplyobacter jejuni, Listeriosis, Lyme disease, Leptospirosis, Anthrax (Şarbon), Taenia saginata-cysticercus