Yazılar

Dünyada ünlü prolific (üretken = çok yavru veren) koyun ırklarından biridir.

Et ve yapağı üretiminde önemli bir ırktır.  Özellikle orijinal siyah yapağısı arzu edilen bir yapağıdır.

Romanov koyunu “Kuzu makinesi” olarak bilinir.  Yılda 2 kez kuzulayabilir.  Ortalama kuzu sayısı, …

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.…

Fibrobacter (Bacteroides) succinogenes
Ruminococcus albus
Ruminococcus flavefaciens
Butyrivibrio fibrisolvens
Clostridium lochheadii
Streptococcus bovis
Ruminobacter (Bacterodies) amylophilus
Prevotella (Bacteroides) ruminocola
Succinimonas amylolytica
Selenomonas  ruminantium
Lachnospira multiparus
Succinivibrio dextrinosolvens
Methanobrevibacter ruminantium
Methanosarcina barkeri
Treponema bryantii
Megasphaera elsdenii
Lactobacillus sp.
Anaerovibrio lipolytica
Eubacterium …

Bu başlığı okuyan şaşırabilir. Biz “Yem hammaddelerinin belli ve uygun oranlarda karıştırılarak hayvanlara verilmesine rasyon deriz” diye düşünmek mümkündür. Ancak; bilmek gerekir ki gerçek yem hayvanın boğazından geçendir. Yem üç ana aşamayla bir ineğin önüne gelir. Bu işlem adeta çocukluğumuzda

Soru: Ruminant besleme diyetlerinde ham yağın önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Hayvan yem hammaddelerindeki ham yağ oranı, çoğunlukla ya eter ekstraktı ile ya da asit hidroliz yöntemleri ile ölçülür.  Söz konusu bu ham yağlarda trigliserit, yağlı asitler, balmumu, kıvam …

Bu başlık aslında sütçü sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerde sürü yönetiminin özetidir.  Reprodüksiyon’u yani üremeyi mastitisle mücadele ve hayvan besleme tekniklerini ifade eden bir kısaltmadır.  Bir süt sığırcılığı işletmesinde üzerinde durulması gereken üç ana konuyu belirtir.  Üreme, mastitisle mücadele ve beslemenin …