Soru: Peynir altı suyu olduğu gibi, yani sıvı olarak, buzağıların ya da ineklerin yemlerinde kullanılabilir mi?

Peynir altı suyu, ABD’de pastörize edilerek buzağı yetiştiren çiftliklerde kullanılmaktadır.
Peynir altı suyunu kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli husus, mikrobiyal stabilitesidir.  Peynir altı suyu bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam teşkil eder.  Bu sebepten üretildikten sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılması gerekir.  Çiftliğe getirilen peynir altı suyunda yüksek bakteri sayımı mevcut olur ise buzağılar için uygun bir yem hammaddesi olarak değerlendirilemez.  Bu sebepten peynir altı suyu içindeki bakteriyal üremenin kontrol edilmesi elzemdir, kontrolün temin edilmesi şarttır.
Bunun yanında peynir altı suyunun kompozisyonu da her peynir üretimine bağlı olarak değişmektedir.  Peynir altı suyu bir yan ürün olduğundan, kuru maddesi, ham proteini ve buna benzer diğer değerleri imalatçı tarafından kontrol edilemez.  Bu nedenle, çiftliğe gelen peynir altı suyunun rutin olarak besin maddeleri bileşimi açısından önce kontrol edilip sonra kullanılması gerekmektedir.

Dr Jim Quigley
APC, Inc. Buzağı İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve Direktörü
Buzağı ve Düve Sevk ve İdaresi Uzmanı