Sütçü sığır işletmelerinde yemliklerin belli yerlerine ineklerin serbestçe erişip yalayabilecekleri şekilde sodyum bikarbonat (yemek sodası) koymak son derece büyük yararlar sağlamaktadır.

Özellikle gizli (subakut, subklinik) asidoz önleyici, sıcaklık stresi durumlarında yardımcı rol oynayan bu uygulama, topallık, tırnak hastalıkları gibi olayların da önüne geçilmesinde faydalı olmaktadır. İnekler sodyum bikarbonatı ihtiyaçları kadar ve kendi arzularıyla yalamakta, işkembe asiditesini dengelemektedirler.

Sodyum bikarbonat belli oranlarda yemin içine katılıyorsa bile bu uygulamayı yapmak gerekmektedir.