1.AMAÇ: Rasyon ve yemlemede faydalanmak üzere bu ayrıştırıcı kutuyu kullanmak

2.KAPSAM: Gidilen yerlerde ilgili müşteri / çiftlikteki rasyon ve yemlemede ayrıştırma konusu olan her durumu kapsar.

3.SORUMLULAR: Çiftlik Temsilcisi ve/veya Satış Elemanı ve Bölge Müdürü

4. TALİMAT DETAYI:

4.1. Uygulama Esasları:
Hayvanın önündeki yemden (TMR), üç katlı partikül ayırma kutusunun en üst katına 500 gr. al.
İlk alımı, karıştırma vagonu yemi dağıtırken vagonun ağzından al.
2 saat arayla 2 defa olmak üzere hayvanın önünden yem al. (Burada amaç hayvanın ne yiyip ne yemediğini tespit etmektir.
Yemlikten alınan yemi en üst göze koy.
Her köşe 2 tur atacak şekilde (2×4) 5’er kez ileri-geri çalkala.
Bu işlemi 40 kez tekrarla. (2x4x5)
Sonuçta olması gereken ideal oranlar,

a. En üstte kalan kısım: % 8 (en fazla),
b. Orta bölmede kalan kısım: %60
c. En altta kalan kısım:%32
şeklinde olmalıdır.

Aşağıdaki Hatırlatmalara Dikkat et:
i. Eğer en üstte kalan kısım %5 ‘ten az olursa, yeterince tampon madde yerine geçecek kaba yem olmadığı için hayvanlarda asidoz riski belirebilir.

ii. En üstte kalan kısım %10’dan fazla olursa, hayvan fazla büyük partikülleri yemeyip ayıracağı için bizim hazırladığımız rasyonu tam alamamış olacak ve istediğimiz verimi de elde edememiş olacağız.

Bunu da şöyle örnekleyebiliriz;
25 kg süt verimine göre hazırlanmış bir rasyonumuz ve partikül büyüklükleri de % 10 dan fazla olsun. Hayvan büyük partikülleri yemeyip seçeceği için bizim rasyonumuz da gerekli ihtiyacı karşılayamayacaktır. Ayrıca bu büyük partiküllü kısım da hayvan tarafından yenmediği için atılacaktır.

Bu büyük partiküllü kısım kadar rasyonumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekecektir. Mesela 25 kg yerine 27 kg süt verimine göre rasyonumuzu yeniden gözden geçirebiliriz. Ya da partiküllerin büyüklüklerine göre, fazla büyükse, varsa, karıştırıcıyı 1-2 dk daha fazla çalıştırarak veya partiküller çok küçükse, karıştırıcıyı 1-2 dk daha az çalıştırarak hayvanların sindirimine yardımcı olmaya çalışabiliriz.

Proper Shaking metoduna ilişkin örnek bir videoyu da buradan izleyebilirsiniz.