Kuru Maddesini bilmek istediğimiz yemden (Silaj-TMR) bir miktar alınır ve tartılır.  Mikrodalga fırına konulur.  Mikrodalga en yüksek derecede 5 dakika çalıştırılır.  Çıkarılıp tartılır.  Tekrar 1 dakika daha mikrodalgaya konup çalıştırılır.  Tekrar tartılır.  Çıkan ağırlık, ilk ağırlığa bölünür.  Yemin veya silajın kuru maddesi bulunmuş olur.

Bu iş için bir mikrodalga fırın ile bir mutfak terazisi gerekir.

Örnek; İlk tartı 1 kg olsun.  5 dakika sonraki tartı 600 gr, takiben 1 dakika sonraki tartı ise 500 gr olsun.  Demek ki yem %50 Kuru madde içermektedir.  Son tartı ilk tartıya bölündüğünde yemin suyu uçurulmuş halde, Kuru Kısmı bulunmuş olur.