Bu bir olanak ve tercih konusudur.  Meranın ıslah edilmiş olması, doğal olarak, çok önemlidir.  İneklerin memelerine zarar verebilecek diken, pıtrak, ayaklarına zarar verebilecek arazi yapısı merayı kullanmamızı kısıtlar.

Merada süt sığırcılığı yapılması mümkündür.  Koşulları organize etmek gerekir.   Bütün işletmelerde uygulanması gereken aşılama ve antiparaziter mücadele yöntemleri mera hayvancılığında daha yüksek derecede önem kazanır.

Merada süt sığırcılığında uygun olan cüsse ve ağırlıkta ineklerin bulunması ise, duruma başka bir boyut kazandırır.  Yol yürüyerek meraya gidecek olan ineklerin iri cüsseli, ağır inekler değil, orta cüsseli, daha hafif yapılı inekler olması istenir.  Sperma seçimi de buna göre yapılmalıdır.

Merada süt sığırcılığı, dünya’da Yeni Zelanda ve Avustralya’da yaygındır.  Sadece mera’da aldığı besinlerle yetinen ineklerden yılda 7-8 ton süt alınabilirken, sağım sırasında ayrıca kesif yem verilen ineklerden yılda 11-12 ton süt alınabilir.  Ama o zaman sütün maliyeti verilen ekstra kesif yemi karşılayabilecek midir?  Bu bir hesap konusudur.  Eğer sadece dışarıda, merada yediğiyle yetinen ineklerin verdiği süt tatminkar ise, ayrıca kesif yem ilavesi yeterli bir getiri sağlamıyorsa, merada, ek  kesif yem vermeksizin süt hayvancılığı sürdürülebilir.

Süt sığırcılığı, tarımın diğer kolları gibi, doğa olaylarına açıktır.  Merada yapılan süt sığırcılığı ise doğadan daha fazla etkilenir.  Kuraklık veya aşırı yağış büyük etkiler oluşturur.  Kurak dönemlerde meranın besini ineklere ve diğer hayvan gruplarına yetmez.  O zaman zorunlu olarak araziye ek besinler koymak gerekir.

Meraların vitamin, özellikle mineral konusunda ineklere verdikleri ve veremedikleri vardır.  Meranın mineral eksiklikleri bilinmeli ve mutlaka tamamlanmalıdır.

Merada süt sığırcılığı yapmanın bir avantajı “organik hayvancılık” olabilir.  Eğer toprak, çevre ve diğer koşullar organik hayvancılık yapmaya uygunsa, bu bir üretim modeli olarak benimsenebilir.  Elde edilen sütü alacak, işleyecek ve diğerlerinden daha fazla fiyat ödeyecek bir alıcının bulunması şarttır.  Böyle koşullarda organik süt, hatta, organik et olanakları devreye girer ve kazanç sağlar.

Sonuç olarak, merada süt sığırcılığı yapılması tamamen olanaklar, hesaplar, avantajlar, dezavantajlar terazisinde tartılarak karar verilmesi gereken bir durumdur.