Sağılmakta olan ineklerin yaz aylarında süt verimleri sıcaklık stresinden dolayı azaldığında, inekler sahiplerine ilk kötü sinyali vermiş oluyorlar.  Bu durum yaz ayları boyunca ve hatta takip eden aylar boyunca ineklerin başına gelecek problemlerin habercisi oluyor.   Süt sığırcılığı ile uğraşan bazı işletmeler sıcaklık stresini azaltmaya yönelik olarak serinletme sistemlerini kurmaya başladılar.

Kurudaki inekler ise, süt vermedikleri için süt verimlerinin azalması gibi bir belirti gösteremiyorlar.  Ancak; onların da serinlemeye ihtiyacı var.  Gebeliğinin son dönemine girmiş bir ineğin süt vermemesi üretiminin olmadığı anlamına gelmez.  Onun da üretimi karnındaki yavrusudur.  Ayrıca; doğumu takiben yavrusuna ağız sütü verecektir.  Daha sonra da biz bol miktarda süt sağmak isteyeceğiz.

Sıcaklık stresinin en kötü özelliği de sadece stresin görüldüğü günlerle kısıtlı olmayan, takip eden günleri de içine alan problemlerin görülmesidir.  O yüzden “süt vermiyor”diyerek kurudaki ineklerin serinletilmesini ihmal etmemek gerekir.

ABD- Minnesota Üniversitesinin yaptığı çalışmalarda kurudaki ineklerin de serinletilmesinin şart olduğu ortaya konulmuştur.  ABD’nin sıcak eyaletlerinden biri olan Florida’da, üniversite tarafından yapılan çalışmalar yine kurudaki ineklerin de serinletilmesine gerek olduğu yönündeki fikirleri desteklemektedir.

Kurudaki inekler serinletilirse, doğum yaptıktan sonra, serinletilmeyen kontrol grubundakilere göre daha çok süt veriyorlar.  Yine bu ineklerin doğum sonrası dirençleri, bağışıklık sistemleri daha yüksek oluyor.

Bağışıklık sistemleri daha iyi olan, kurudayken serinletilmiş ineklerin somatik hücre skorları düşük oluyor, rahim hastalıkları da daha az görülüyor.

Serinletilmiş ineklerden doğan buzağılar da daha yüksek doğum ağırlığına sahip oluyorlar.  Ortalama 6,3 kg daha ağır olan buzağılar bu farkı ileride de koruyorlar.  Yavruların kolostrum emilimleri daha yüksek, bağışıklık fonksiyonları daha iyi seviyede oluyor.

Gelelim süt verimindeki artışa.  Serinletilen inekler doğum sonrası daha çabuk pik seviyesine ulaşıyorlar ve ısı stresindekilere göre ortalama günde 4,9 kg daha fazla süt veriyorlar.

Çalışmalarda kurudayken serinletilmiş ineklerden doğan dişi buzağıların düve olduktan sonra, ilk laktasyondaki süt verimleri de incelenmiş.  Anne karnındaki serinletilmiş dişi buzağıların laktasyonun ilk 35 haftası boyunca, serinletilmeyenlere kıyasla, günde ortalama 2.72 kg daha fazla süt verdiği görülmüş.  Bu da gösteriyor ki;  süt verimi ve karlılık için kuru dönemdeki ineklerin de serinletilmesinde büyük fayda vardır.

Diğer bir fayda da döl tutma konusundadır.  Anneleri serinletilmiş dişi danalar, düve olduktan sonra gebelik başına payet sayısı düşmüş, yani daha iyi bir döl verimi sağlanmış.

Bu çalışmalar ışığında; laktasyondaki ineklere uygulanan serinletme sisteminin eksiksiz biçimde kurudaki ineklere de uygulanması daha çok süt, daha az doğum sonrası hastalık ve daha sağlıklı, verimli buzağılar anlamına gelmektedir.