Kullanma melezlemesi etçi ırkları birbiriyle melezleyerek besiye ve kasaba uygun dana elde etmeye yarayan bir yöntemdir.  Damızlık elde etmek için yapılan çalışmaların tam tersidir.

Sırrı; etçi ırkların iyi özelliklerini bir araya getirmekte gizlidir.  Buna compatibility = tamamlayıcılık adı veriliyor.  Irkların iyi özellikleri birbirini tamamlıyor.  Erkek melezler besilik olarak yetiştiriliyor.  Dişiler ise anne ve baba ırkından olmayan başka ırklarla tekrar melezleniyor.  Ortaya çıkan melezler (F1) hibrid vigor, heterozigot melez veya kullanma melezi olarak adlandırılıyor.  Böylece daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlayan, daha dayanıklı, yemi ete çevirme gücü yüksek danalar elde ediliyor.

Diğer önemli bir yarar ise kemik oranının düşük olması.  Simmental, Holstein ırkının erkekler beslendiğinde %20 civarında kemik ortaya çıkarken, bunlarda kemik oranı % 9-13 arasında oluyor.  Başka bir deyişle; %7-11 oranında daha çok et elde ediliyor.

Bu sistem ile daha az yemle daha çok et elde edilebildiği gibi, değerli et oranlarının yüksek olması sebebiyle kıymanın ucuz olması sağlanıyor.  Çünkü daha büyük değerli etler iyi fiyata satıldığından kıymalık kısımlar ucuza mal oluyor.

Bu melezleme sürekli F1 melezi elde etmeye yönelik bir yöntem.  Dolayısıyla bir ırkı başka bir ırka çevirmiyoruz.  Çevirme melezlemesi ile ilgisi yok.  Daima F1 elde ediliyor.  Adı da “Kullanma melezlemesi” yöntemi.  Bir sefere mahsus elde edilen F1’ler kasaplık olarak büyütülüp, son besiye alınıyorlar.