Koyunlarda görülen Chlamydophila abortus enfeksiyonudur.

Chlamydophila abortus ( Chlamydia psittaci) koyunların yavru atması veya ölü doğum ile sonuçlanan, Ovine Enzootic Abortion ( OEA) veya Enzootic Abortion of Ewes  (EAE) adı verilen hastalığa sebep olmaktadır.

Hastalık yavru zarları, rahim akıntıları ve dışkı ile yayılır.

Bazen hastalık koyunlarda hiçbir belirti göstermeden (persistent, latent, subklinik) bulunabilir ve gebelik hastalığı tetikleyerek ortaya çıkarabilir.

Yavru atma (abort) genellikle gebeliğin sonuna doğru olur.  Bazen erken ve ölü doğumlarla karşılaşılır.

Hastalığın ayrıca böbrek ve karaciğer hasarlarına, pneumoni, konjunctivitis ve arthritis’e (eklem yangısına)  sebep olabileceği bildirilmektedir.

Abort (yavru atma) vakalarının ilk ve ikinci gebeliklerde daha fazla görüldüğü ifade edilmektedir.

Yavru atma yavru zarlarının enfeksiyondan etkilenmesi sonucunda meydana gelir. Rahim akıntılarıyla kirlenmiş altlık materyali en önemli bulaşma kaynağıdır.

Sürüde hasta olmayan, ama hastalığa yakalanma ihtimali olan koyunlar, enfeksiyona yakalanmış koyunlar ve gizli enfeksiyon bulunan koyunlar birlikte bulunmakta, bu suretle yayılma devam etmektedir.

Hastalıkla mücadelede dezenfeksiyonun büyük önemi vardır. Binde 5 lik çamaşır suyu ile barınak ve malzeme dezenfekte edilmeli, atıklar ve yavru zarları 1,5 metreden az olmamak şartıyla derin bir şekilde çukur kazılarak sönmemiş kireçle birlikte gömülmelidir.

Enzootik Abortus hastalığı zoonotik’tir. Yani insanlara bulaşma ihtimali olan bir hastalıktır.  Sürü sahipleri bu yönden dikkatli ve tedbirli olmalıdırlar.

Yavru atma olaylarında kesin teşhis koymak laboratuvar testleriyle mümkündür.

Hastalığın yurtdışında bilinen 3 adet ticari aşısı vardır.

Enzootik Abortus tedavi edilebilir.

Tedavide DNA giraz enzimi inhibitörü olan Kinolon türevi antibiyotikler, makrolid grubu antibiyotikler veya oksitetrasiklin içeren preparatlar kullanılır. Antibiyotik kullanımı hastalığın şiddetini ve sürüde düşük sayısını azaltır. Ancak, sürüyü hastalıktan kurtarmaz.

Hastalık çıkmış sürülerde tedavi, sağlıklı sürülerde aşılama önerilir.  Gebelere aşılama önerilmez, ama antibiyotik uygulamaları yarar sağlar.