Geviş getirenlerde, B12 vitamininin sentezi için gerekli mineraldir.

Yemlere kobalt katılması; anemi’ yi (kansızlık) önler.

Kobalt’ın; ketosisi, ısı stresini, zayıflamayı, döl tutma oranındaki düşüşü engelleyici etkileri vardır.

İştahta, ağız sütünün miktar ve kalitesinde artış sağlar. Yemlerine Kobalt katılan ineklerin buzağıları daha sağlıklı olur.