Dünya çapında boğa sperması satan genetik firmaları kız görme turları düzenliyorlar.  Özellikle ABD’den tüm dünya ülkelerine sperma ihracatı yapan firmalar daha sonraları spermaları alıp kullanan ülkelerden bayilerini ve müşterilerini davet edip boğaların kızlarını görmelerini sağlıyorlar.

Son yıllarda, özelikle 2006 yılından bu yana sığır genetiğinde “Genomics” öne çıktı.  Şimdi buzağının tüyünden alınan örnekler laboratuvarda tahlil edilip, hangi genleri taşıdıkları saptanıyor.  Böylece damızlık boğalar ve boğa annesi olabilecek dişiler daha buzağılık döneminde seçilmiş oluyor.

Genomlara göre, örneğin; süt verimi, süt yağı verimi, fiziksel özellikler en başından ortaya çıkarılmış oluyor.  Boğa spermasını kullananlar sürülerini ne yönde geliştireceklerse o yönde boğalar seçiliyor.  Örneğin; meme yapısı, ayak yapısı, endam, sağrı genişliği, ön ve arka bacakların açıklığı, meme loblarının yerleşimi, meme lobu derinliği, sütçülük özellikleri  gibi 18 ayrı fiziksel karakter ve diğer yandan verim özellikleri taşıdıkları genler itibariyle belirlenmiş oluyor.

Bu bilgiler spermaları kullanan çiftlik sahiplerine ileride sürülerinde görmek istedikleri gelişme ve düzeltme yönünde vaadler sunuyor.

İlk uygulamalar ABD’de gerçekleşiyor. Kızları ilk olarak ABD’de inek olan boğalar acaba vaadettikleri özellikleri gösterebilmişler mi?  İşte, kız görme turları yapılan işlerin sonuçlarını yerinde görmek için düzenlenen turların adı.

Tohumlamadan sonra en az dört buçuk yıl geçiyor.  Buzağılar doğuyor ve dişi buzağılar düve ya da ileriki yıllarda inek oluyorlar.

Kız görme turu düzenlenen çiftliklerde önceden verim özellikleri kataloglara yazılıyor.  Boğaların kızlarına da etiket yapıştırılıyor ya da bulundukları yerin başucuna hangi boğanın kızı olduğu yazılıyor.

Ziyarete gelenler fiziksel özellikler bakımından kızları inceliyorlar.

Ön taraftan ve arka taraftan incelerken vaadedilen özelliklerin kızlarda gerçekleşmelerini hem katalogda verim olarak, hem de ineğin üzerinde fiziksel karakter olarak görüyorlar.

Arka taraftan yapılan incelemede özellikle sağrı yapısı, memenin vücuda oturması, meme başlarının uzunluğu, kısalığı, yerleşimi, arka iki lob arasındaki çatalın derinliği, bacakların konumu gibi birçok karakter inceleniyor.  Gerçekten  ziyaretçiler boğa kullanımının sonuçlarını izlemekten, fotoğraflarla tesbit etmekten büyük mutluluk duyarken, öte yandan kendi sürülerinde de aynı özellikleri görmek için sabırsızlanıyorlar.

Kız görme turları sonuçların görülmesini sağladığı gibi, progeny test konusunun da  “genomics” e rağmen hala önemli olduğunu gösteriyor.  Bir bakıma “genomics”  in ispatı oluyor.

Kız görme turuna katılanlar önceden seçip kullandıkları veya bundan sonra kullanacakları boğa spermalarıyla sürülerinde istedikleri yönde gelişme ve düzeltme (ıslah) sağlayabiliyorlar.

Eğer boğa sperması seçiminde bilgisayarlı eşleştirme programından yardım alıyorlarsa, çiftlikteki sürü hem verim, hem fiziksel özellikler bakımından mükemmel olduğu gibi, hem de kan yakınlığı olmadan uygun boğaların seçilerek kullanılması sağlanıyor.